Teknologi

Bilendi anvender en egenutviklet IT-plattform for å håndtere sine paneler og innsamlede data. De mer enn 300 ulike bakgrunnsvariablene til paneldeltakerne gir oss mulighet til å samle inn informasjon fra relevante målgrupper raskt og effektivt via våre samplings- og kvotestyringsverktøy.

Ekspertise, programvare og maskinvare


Open Source-standarder

Bilendi benytter innovative teknologier som er internt utviklet og kontinuerlig videreutvikles av IT-teamene våre. Disse teknologiene bygger på Open Source-standarder (PHP 7, HTML5, PostgreSQL) og hostes på Nginx-servere som kjører på Debian GNU/Linux-plattformen. Disse løsningene er så fleksible at de lett kan kombineres med alle eksisterende nett- og mobilplattformer. De er designet slik at de enkelt kan tilpasses våre kunder og partneres ulike behov. Vår applikasjonsprogramvare er patentert og registrert hos organisasjonen LOGITAS. Det garanterer sikkerhet og høy hastighet ved behandlingen av datasett.

Debian GNU/Linux-operativsystem
Debian GNU/Linux
Nginx-nettserver
Nginx
Utvikling i PHP 7 og HTML5
PHP 7 og HTML5
PostgreSQL database
PostgreSQL

Utvikling av mobil-apper

Bilendis teknologiske systemer er like anvendelige på både mobile plattformer, smarttelefoner og nettbrett. Vi kan utvikle og skreddersy applikasjoner som fokusere på merke- og kundeforhold.

Applikasjonene kan for eksempel være:

  • Kundetilbakemeldinger
  • Lojalitetsprogrammer
  • Forbrukeratferd

Markedsanalyseteknologier

Den største utfordringen innenfor markedsanalyse ligger i å få omgående adgang til de riktige målgruppene og omsette data til kunnskap. For å kunne klare denne utfordringen, benytter vi en internt utviklet teknologiplattform. Vi benytter tilpassede verktøyer som er i stand til å søke i våre ulike paneldatabaser på samme tid og i sanntid. En enestående plattform (epost, sms, mobil push-meldinger) som gjør det mulig å nå våre paneldeltakere raskt og effektivt. Vår plattform rommer likeledes nettsporingsverktøyer som er spesielt utviklet til markedsanalyseformål, der målgrupper kan intervjues ut fra spesifikke kampanjer de er blitt eksponert for.

Eget ekspertteam


Takket være vårt erfarne IT team, utvikler vi egne programmer med mange ulike moduler.

Dette teamet består av:

  • Systemadministratorer
  • Nettdesignere og nettintegratorer
  • Nettutviklere
  • Utviklere til mobile plattformer (iOS, Android og Windows)
  • Databaseadministratorer
  • R&D Team